Årsmøte 2019

med Ingen kommentarer

OPPDATERT. ÅRSMLØTET UTSETTES. PLANLEGGES SKJÆRTORSDAG.

Årsmøte blir avholdet på Lettvint Cafe og Bar i underetasjen på Studio H. Tidspunkt er Lørdag 21 mars kl. 1330. Det vil bli servert Lettvints berømte søtpotetsuppe med godt tilbehør.     Link til Årsrapport aarsrapport for 2019 Kvitfjell veteran 

Kvitfjell Veteran regnskap og noter 2019

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i KVITFJELL Veteran

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne sakslisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden, dvs. gjennomføring av møtet

Sak 5: Valg av dirigent

Sak 6: Valg av referent

Sak 7: Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Årsberetningen

Sak 9: Gjennomgang Regnskap og vedta budsjett, inkl. kontingent og treningsavgiften

Sak 10: Eventuelle saker

Sak 15: Foreta følgende valg:

15.1           Styreleder

15.2           Nestleder

15.3           Øvrige styremedlemmer

15.4           Varamedlemmer

15.5           To revisorer

15.8           Øvrige to medlemmer av valgkomiteen

15.9           Varamedlem til valgkomiteen

Legg inn en kommentar