Årsmøtet for 2019

med Ingen kommentarer

Kvitfjell Veteran komplett regnskap 2019 (1)

Årsmøtet som var planlagt til 21. mars, måtte utsettes på grunn av korona. Dette er det tidligere informert om i et innlegg på denne siden 25. mars.  I nye bestemmelser fra idrettsforbundet er fristen for årsmøter i idrettslag satt til 31.12. (tidligere utsatt frist var 15.juni)  Styret mener at det er ikke er hensiktsmessig å vente så lenge på årsmøtet i vår klubb. Derfor vil vi gjennomføre et skriftlig årsmøte ihht retningslinjene fra idrettsforbundet.

Medlemmene vil i løpet av mai motta en epost med årsrapport og regnskap. Der vil det også fremkomme budsjett med forslag til å beholde våre medlems/treningsavgifter uendret.  Eposten vil videre inneholde valgkommiteens innstilling og hvordan årsmøtet vil gjennomføres. (se link for mer info: https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/skriftlige-arsmoter/)

Ønsker alle medlemmer og andre ski-venner en hyggelig og glad 17. mai.

Legg inn en kommentar