Kvitfjell Veteran ble etablert i 2007.

Per Yngland, Finn Arnoldsen og Thor-Inge Røgeberg startet Kvitfjell veteran desember 2006. Egentlig begynte vi så smått vinteren 2006, etablering og kick-off var på Gudbrandsgaard 29. desember 2006.

Det gikk rykter om noe som het Kvitfjell veteran allerede i 2004, da veteranmesterskapet ble arrangert i Kvitfjell. Ingen visste så mye om hva dette var, men ryktene sa at Dag Kolsrud hadde hatt noen ideer om en veterangruppe. I hvert fall ga veteranmesterskapet den gang motivasjon til å etablere en sosial treningsgruppe med skiglade jenter og gutter med fritidsbolig i Kvitfjell.

Da bestemte vi oss vinteren etter, og Kvitfjell veteran ble ”gjenfødt”.

En utfordring var jo både muligheter for treningstid og utstyr. Porter og flagg er nødvendig for å kunne trene, og det er en stor investering i starten, men en forutsetning for å komme i gang. Vi kontaktet Kvitfjell AS og fikk en veldig positiv mottakelse på vår henvendelse og til å begynne med lånte vi også utstyr derfra. Vi tok også kontakt med Kvitfjell alpinklubb for å høre deres mening om denne ideen og ble mottatt på samme positive måte her.

På kick-off 29.12.2006 var vi rundt 10 stykker som satte oss sammen etter trening. De 3 initiativtagerne fikk tillitt til å utgjøre et styre, og sammen bestemte vi motto og økonomisk fundament:

Kvitfjell veteran er en gruppe voksne alpinister som enten har fritidsbolig i Kvitfjell eller har en annen naturlig tilhørighet i Kvitfjell. Vår felles interesse er å bli bedre på ski og trene med porter. Og Treningene er en sosial møteplass med stor romslighet i forhold til ambisjoner

Året etter hadde vi nok kapital til å kjøpe våre egne porter. Samtidig fikk vi den videregående skolen i Vågå til å lage vår egen staurkasse. Vi var i gang!

Vi har nå vårt faste påskerenn for veteraner som inngår i påskeprogrammet i Kvitfjell. Det er åpent for alle i veteranalder og har blitt et populært arrangement. På den måten prøver vi også å bidra og være aktive i Kvitfjell som skiarena.

Medlemmene i Kvitfjell veteran trener sammen hver helg fra januar til påske, hvor vi i hovedsak kjører storslalom og slalom. Dog er superG en viktig øvelse i mesterskap, så vi må ha litt fart fra tid til annen.

I 2011 går veteranmesterskapet i Kvitfjell igjen. Da må Kvitfjell veteran sette preg på arrangementet med mange deltakere.