Kvitfjell veteran er en gruppe voksne alpinister som enten har fritidsbolig i Kvitfjell eller har en annen naturlig tilhørighet til Kvitfjell.

Antallet medlemmer har vokst fra en håndfull ved oppstarten i 2006 til over 100 de siste sesongene.
Vår felles interesse er å bli bedre på ski og trene med porter.

Vi trener regelmessig i helger i vintersesongen. Målet er å bedre skiferdighetene, ha det hyggelig sammen og utvide vår bekjentskapskrets. Vi er våre egne trenere da flere har en fortid som aktive alpinister eller har trenererfaring i hjemmeklubben. Treningene er en sosial møteplass med stor romslighet i forhold til ambisjoner og konstruktiv feedback!

I løpet av de siste årene har vi anskaffet komplett utstyr for å kjøre både slalom- og storslalomrenn, inklusive et tidtakersystem.

Foreløpig er det en overvekt av gutter, så jenter oppfordres til å bli medlem.