Årsmøte for 2023

med Ingen kommentarer

Årsmøtet er 23 mars på Kvitfjell hotell med START KL 1200.
Etter møtet, ca kl. 1300, blir det tid for en lunsj i restauranten før konserten med Oslo Ess som starter kl. 14 ved GGGH.

Alminnelig sakliste for årsmøtet:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne saklisten
Sak 4: Godkjenne forretningsorden, dvs. gjennomføring av møtet
Sak 5: Valg av dirigent
Sak 6: Valg av referent
Sak 7: Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 8: Årsberetningen
Sak 9: Gjennomgang Regnskap og vedta budsjett
Sak 10: Eventuelle saker
Sak 15: Foreta valg

Legg inn en kommentar