Treningssamlinger Januar og Februar 2015

med Ingen kommentarer

Samlinger i klubbens regi.
Det er en plan for samlinger. Så får dere alle lagt egne planer og satt av tid i kalender.
– SSL grunnteknikk 24 og 25. januar.
– SSL/SL  (og/eller)  8 og 9 februar.
Truls Ove Karlsen er vår trener.
Det blir en egenandel som tidligere år og vi setter deltakelsen til max 15.
Vi har mulighet for en ekstra samling fortrinnsvis Mars, hvis interessen er der og kalenderen er åpen.

Legg inn en kommentar