Årsmøte for 2016

med Ingen kommentarer

Årsmøtet holdes på Tyrihans 25 mars 2017. Start kl. 1400.

Agenda er sendt ut på mail.

Revisjonsberetning for 2016

Årsrapport 2016 sign

Årsregnskap Kvitfjell veteran 2016 sign

Legg inn en kommentar