Årsmøte i KVITFJELL VETERAN

med Ingen kommentarer

INNKALLINGTIL årsmøte i KVITFJELL Veteran

Til medlemmene

Styret innkaller herved til årsmøte i KVITFJELL Veteran,  30. mars fra kl. 1400 på KVITFJELL HOTELL

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 20. mars.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i KVITFJELL Veteran

 

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden, dvs. gjennomføring av møtet

Sak 5: Valg av dirigent

Sak 6: Valg av referent

Sak 7: Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Årsberetningen

Sak 9: Gjennomgang Regnskap og vedta budsjett, inkl. kontingent og treningsavgiften

Sak 10: Eventuelle saker

Sak 15: Foreta følgende valg:

15.1           Styreleder

15.2           Nestleder

15.3           Øvrige styremedlemmer

15.4           Varamedlemmer

15.5           To revisorer

15.8           Øvrige to medlemmer av valgkomiteen

15.9           Varamedlem til valgkomiteen

 

 

Dokumenter vil komme senere, jvf. innledningen ovenfor

 

Med vennlig hilsen
styret i KVITFJELL Veteran

Legg inn en kommentar