Årsmøte

med Ingen kommentarer

Styret innkaller herved til årsmøte i KVITFJELL Veteran.
Årsmøtet avholdes som skriftlig årsmøte på grunn av den pågående pandemien.
Regnskap og beretning legges ut her på nettsiden vår, sammen med denne innkallingen til årsmøte.
Valgkommiteen har gitt sin innstilling som fremkommer i innkallingen. Andre saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 1. mai.
Sakliste med eventuelle underlag vil bli gjort tilgjengelig snarest mulig etter 1. mai.  Behandling av saker må deretter skje skriftlig via www.kvitfjellveteran.net, og være ferdige og protokollført innen 15. mai.

Legg inn en kommentar