Årsmøte 25 mars

med Ingen kommentarer

Varsel om årsmøtet ble sendt ut i februar i e-post og innkallingen til møtet ble lagt ut på denne nettsiden.
(kl. 1400 på Kvitfjell hotell) Vedlagt følger Regnskap og årsrapport.

Når det gjelder trening førstkommende helg så har ikke anlegget lagt ut planen pt. Vi regner med at vi har trase som vanling lørdag og søndag. Info kan legges ut vi WA-gruppen.

Legg inn en kommentar