Trening 4 og 5 mars og INNKALLING til ÅRSMØTE

med Ingen kommentarer

Vi er foreløpig oppført i treningsbakken kl. 0930 begge dager i tase B. SSL lørdag og SL søndag.

ÅRSMØTE

Styret innkaller herved til årsmøte i KVITFJELL Veteran

Årsmøtet avholdes på Kvitfjell hotell lørdag 25. mars 2023 kl. 1400.

Regnskap og årsberetning legges ut via nettsiden vår, www.kvitfjellveteran.net.

Valgkomitéen er i arbeid og tar gjerne imot forslag på aktuelle kandidater.

Andre saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 13.mars.

Sakliste med eventuelle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig snarest mulig etter 13. mars.  Behandling av sakene skjer på årsmøtet og protokollføres der.

Med vennlig hilsen

styret

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i KVITFJELL Veteran

Alminnelig sakliste for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden, dvs. gjennomføring av møtet

Sak 5: Valg av dirigent

Sak 6: Valg av referent

Sak 7: Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Årsberetningen

Sak 9: Gjennomgang Regnskap og vedta budsjett,

 inkl. kontingent (kr. 100) og treningsavgiften (kr. 400,-)

Sak 10: Eventuelle saker (se nedenfor)

Sak 15: Foreta følgende valg:

15.1           Styreleder

15.2           Nestleder

15.3           Øvrige styremedlemmer

15.4           Varamedlemmer

15.5           Kontrollutvalg (2 personer)

15.8           Øvrige to medlemmer av valgkomiteen

15.9           Varamedlem til valgkomiteen

Med vennlig hilsen
styret i KVITFJELL Veteran

Legg inn en kommentar