Ingen treningstrase denne helgen (24. og 25. febr)

med Ingen kommentarer

På grunn av vinterferie, stort trykk fra klubber og forberedelser til WC for damer neste helg, ble det ikke trase for oss nå.

Da er det anledning til å minne om årsmøtet 23 mars. Valgkomiteen, som er Thomas Bergerskogen og Arve Gevoll ber om:

«Årsmøtet for Kvitfjell Veteran nærmer seg med valg av medlemmer til styre og andre roller. I den forbindelse ønsker valgkomiteen innspill på mulige kandidater med en kort informasjon og begrunnelse for kandidaten. På årsmøtet skal følgende roller velges Styreleder, Nestleder, Øvrige styremedlemmer, Varamedlemmer, To revisorer, To medlemmer av valgkomiteen, Varamedlem til valgkomiteen.»

Legg inn en kommentar